Jesteśmy nowoczesną firmą, zatem potrzebujemy dynamicznych, pomysłowych i nowoczesnych fachowców.

Rozwój naszej firmy oraz poziom świadczonych usług zależą przede wszystkim od ludzi, którzy tworzą SCROLa. To ich wiedza, umiejętności i zaangażowanie budują naszą markę. Kładziemy zatem duży nacisk na kompetencje oraz energię do działania, co staramy się odpowiednio doceniać. Szczególnie teraz, gdy rynek robi się coraz bardziej wymagający. Jeśli zatem uważasz, że pierwsze zdania na tej stronie pasują idealnie do pożądanego przez Ciebie profilu pracodawcy, a branża HVACR nie jest Ci obca i wiążesz z nią swoją zawodową karierę - zachęcamy do kontaktu z nami. Zaprosimy Cię na kawę, pokażesz co potrafisz - przekonaj nas, dlaczego właśnie Ciebie powinniśmy zatrudnić!

Jakie możliwości SCROL oferuje swoim pracownikom?
  • Pracę przy obsłudze wielu ciekawych i wymagających inwestycji.
  • Bezpośrednią współpracę z partnerami i dostawcami zagranicznymi oraz krajowymi.
  • Bogate zaplecze merytoryczne i doświadczonych współpracowników.
  • Wyjątkowe możliwości rozwoju zawodowego, dzięki bardzo szerokiej ofercie i doświadczeniu.
  • Uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach (również zagranicznych).
  • Udział w seminariach branżowych oraz targach, w których firma bierze udział.
  • Program kart sportowych i ubezpieczeń grupowych.
  • Regularne zajęcia z języka angielskiego (native speaker).
  • Nowoczesną przestrzeń pracy, dobrą kawę, ciastko, miłą atmosferę i integrację firmową.
  • Udział w budowaniu polskiej marki, działającej z sukcesami już ponad 12 lat na rynku.

Sprawdź nasze aktualne oferty pracy (znajdziesz je tu po prawej stronie oraz w aktualnościach), może znajdziesz coś dla siebie. Zapraszamy na nasz profil na GoldenLine. Zachęcamy też do kontaktu i przesłania nam swojej aplikacji (CV ze zdjęciem i list motywacyjny z przedstawieniem propozycji swojej roli w naszej firmie, mile widziane referencje). Nie zapomnij do dokumentów dołączyć Twojej zgody na przetwarzanie danych w ramach procesów rekrutacyjnych zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO (proszę dopisać w CV klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla rekrutacji - poniżej jedna z dwóch klauzul do wyboru) CV bez klauzuli nie będzie brało udziału w rekrutacji. Tylko prosimy - wysyłaj aplikację wyłącznie(!) poprzez formularz do tego przeznaczony, nie na adres biura ani żaden inny. Aplikacje i dokumenty osobiste wysłane w inny sposób będą ignorowane.

Spełniając obowiązek informacyjny wynikających z obowiązujących krajowych przepisów prawa oraz zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), SCROL Sp. z o.o. informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SCROL Sp. z o.o. zarejestrowaną w Gdyni 81-537, przy ul. Łużyckiej 10A, a miejscem wykonywania działalności w Chwaszczynie ( 80-209) przy ul. Polnej 11A.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji;
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat;
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji;
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy rodo@scrol.pl
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji;
9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Wzór klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych
dla konkretnej rekrutacji

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Scrol Sp. z o. o., moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Wzór klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych
dla konkretnej i przyszłych rekrutacji

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.